ХРИЗАНТЕМА
(Chrysanthemum)ХРИЗАНТЕМА
(Chrysanthemum)

  • Chrysanthemum 1
  • Chrysanthemum 2

Chrysanthemum 1Хризантема – улюблена квітка японців, символ довголіття, а також важлива частина їхньої національної культури й емблема країни. Незважаючи на давню культуру оброблення хризантем на Сході, у Європу ці чудові рослини потрапили тільки в 1789 році, а до 1802 року тут уже було виведено десять перших сортів.

Температура для хризантеми

Холодостійкість хризантем поширюється від 3-ї до 9-ї кліматичної зони й повністю залежить від різновиду. Занадто високі літні температури (особливо по ночах) можуть негативно позначитися на цвітінні хризантем.
Оптимальна температура для цих рослин — 15—18 0С. Рослинам потрібно пряме сонячне світло.

Полив хризантеми

Рослинам необхідні помірний полив і гарний дренаж ґрунту протягом усього року.

Розмноження хризантемиChrysanthemum 2

Розмножуються хризантеми насінням, живцями або поділом кущів. Укорінення займає близько двох місяців у теплому місці, склад ґрунту — пісок і садовий компост. Укорінені черешки необхідно прищіпнути зверху, щоб стимулювати пишність куща, і пересадити у відкритий ґрунт. Щоб розмножити хризантеми поділом, рано навесні слід відокремити частину плантації разом із корінням. Дорослі кущі хризантем мають потребу в поділі кожні 3 роки.

Шкідники й хвороби хризантеми

Із хвороб і шкідників для садових хризантем становлять небезпеку грибки (уражені частини рослини видаляйте й знищуйте), а також круглі хробаки (коріння вражених хризантем тримайте в гарячій воді близько 50 °С протягом декількох хвилин).

Chrysanthemum 1Хризантема – любимый цветок японцев , символ долголетия , а также важная часть их национальной культуры и эмблема страны. Несмотря на древнюю культуру обработки хризантем на Востоке , в Европу эти замечательные растения попали только в 1789 году , а до 1802 года здесь уже было выведено десять первых сортов.

Температура для хризантемы

Холодостойкость хризантем распространяется от 3- й до 9 – й климатической зоны и полностью зависит от разновидности . Слишком высокие летние температуры (особенно по ночам ) могут негативно сказаться на цветении хризантем.

Оптимальная температура для этих растений – 15-18 0С. Растениям нужно прямой солнечный свет.

Полив хризантемы

Растениям необходим умеренный полив и хороший дренаж почвы в течение всего года .

Размножение хризантемыChrysanthemum 2

Размножаются хризантемы семенами , черенками или делением кустов. Укоренение занимает около двух месяцев в теплом месте , состав почвы – песок и садовый компост. Укоренившиеся черенки необходимо прищемить сверху , чтобы стимулировать пышность куста , и пересадить в открытый грунт. Чтобы размножить хризантемы делением , рано весной следует отделить часть плантации вместе с корнем . Взрослые кусты хризантем нуждаются в делении каждые 3 года .

Вредители и болезни хризантемы

Из болезней и вредителей для садовых хризантем представляют опасность грибки ( пораженные части растения удаляйте и уничтожайте ) , а также круглые черви (корни пораженных хризантем держите в горячей воде около 50 ° С в течение нескольких минут).

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *